log

age author description
Sun, 20 Mar 2016 14:45:04 +0100 Christian Brabandt Added tag v7.4.1616 for changeset d80edead9675f1fde3483da1cf497f8f0dea6f59
Sun, 20 Mar 2016 14:45:04 +0100 Christian Brabandt commit https://github.com/vim/vim/commit/ac74d5e86cd16b42e81ba48f58f3d45c72758248 v7.4.1616
Sat, 19 Mar 2016 23:15:05 +0100 Christian Brabandt Added tag v7.4.1615 for changeset 8a106a24d128c3491587db1cb4b9e8a6d2b4ff46
Sat, 19 Mar 2016 23:15:04 +0100 Christian Brabandt commit https://github.com/vim/vim/commit/829c8e369630a7cbbdac015d8177b7fde25e2f19 v7.4.1615
Sat, 19 Mar 2016 23:00:06 +0100 Christian Brabandt Added tag v7.4.1614 for changeset ec78ecf15de7be04c4aa32e1c6050ac9f42a5757
Sat, 19 Mar 2016 23:00:05 +0100 Christian Brabandt commit https://github.com/vim/vim/commit/7eba3d2cbf19e731dc51652bc26099cc253d538a v7.4.1614
Sat, 19 Mar 2016 23:00:05 +0100 Christian Brabandt Added tag v7.4.1613 for changeset 59866aabe7372391228ab18e8b2528be92ef9197
Sat, 19 Mar 2016 23:00:05 +0100 Christian Brabandt commit https://github.com/vim/vim/commit/064154c3fedd6a46ca2f61463d7e5567bd22d9f1 v7.4.1613
Sat, 19 Mar 2016 22:30:04 +0100 Christian Brabandt Added tag v7.4.1612 for changeset f4819f0fc5add8bd4a55cea0fefcaa451875de69
Sat, 19 Mar 2016 22:30:04 +0100 Christian Brabandt commit https://github.com/vim/vim/commit/d293b2b9d43ee4b7b48ca6974202cbf319438975 v7.4.1612
Sat, 19 Mar 2016 22:15:07 +0100 Christian Brabandt Added tag v7.4.1611 for changeset 24b43dd167eb9ef7d410e85078cdfb34b8ab50c9
Sat, 19 Mar 2016 22:15:06 +0100 Christian Brabandt commit https://github.com/vim/vim/commit/44a2f923c00f1384c9ecde12fb5b4711bc20702e v7.4.1611
Sat, 19 Mar 2016 21:00:05 +0100 Christian Brabandt Added tag v7.4.1610 for changeset 0af716a4f5d25b47b5c1ceb2c9139d429d8d28d0
Sat, 19 Mar 2016 21:00:04 +0100 Christian Brabandt commit https://github.com/vim/vim/commit/cc6cf9b9f9045a7d8b5923ea0c556e9a4c2567d3 v7.4.1610
Sat, 19 Mar 2016 20:30:05 +0100 Christian Brabandt Added tag v7.4.1609 for changeset 91286ec46e9753efa608aa577e49a5f5f17c34e8
Sat, 19 Mar 2016 20:30:04 +0100 Christian Brabandt commit https://github.com/vim/vim/commit/4d581a826c54cecdde3001fdf0a5becf67e54cfd v7.4.1609
Sat, 19 Mar 2016 20:15:05 +0100 Christian Brabandt Added tag v7.4.1608 for changeset ff41ece2e4b81b75368104a667d905c10e68ed2b
Sat, 19 Mar 2016 20:15:05 +0100 Christian Brabandt commit https://github.com/vim/vim/commit/5c29154b521e9948190be653cfda666ecbb63b5b v7.4.1608
Sat, 19 Mar 2016 19:45:05 +0100 Christian Brabandt Added tag v7.4.1607 for changeset 3a38d465f7319bb0a927c07f86642be9012f041f
Sat, 19 Mar 2016 19:45:05 +0100 Christian Brabandt commit https://github.com/vim/vim/commit/f0e86a0dbddc18568910e9e4aaae0cd88ca8087a v7.4.1607
Sat, 19 Mar 2016 19:00:06 +0100 Christian Brabandt Added tag v7.4.1606 for changeset 80d78e1ab78781aa686e05697c1a5807f49d496e
Sat, 19 Mar 2016 19:00:06 +0100 Christian Brabandt commit https://github.com/vim/vim/commit/953cc7fb139dc2ba8590f8b03a095b63f4e1208f v7.4.1606
Sat, 19 Mar 2016 18:45:05 +0100 Christian Brabandt Added tag v7.4.1605 for changeset e5f2e0f8af1099291e8a2675f19801c93be645d5
Sat, 19 Mar 2016 18:45:05 +0100 Christian Brabandt commit https://github.com/vim/vim/commit/3905e291fe4375ca5c59efa9ffcb01a39c7be3a9 v7.4.1605
Sat, 19 Mar 2016 18:45:05 +0100 Christian Brabandt Added tag v7.4.1604 for changeset 54ac275e3fc430d5b86443d1c16bceda98e1fb69
Sat, 19 Mar 2016 18:45:04 +0100 Christian Brabandt commit https://github.com/vim/vim/commit/3848e00e0177abdb31bc600234967863ec487233 v7.4.1604
Sat, 19 Mar 2016 17:15:05 +0100 Christian Brabandt Added tag v7.4.1603 for changeset 7c98c5d0298c821fdb2642af628da85ac3a7e06d
Sat, 19 Mar 2016 17:15:04 +0100 Christian Brabandt commit https://github.com/vim/vim/commit/bfb96c047b79b2aab5fd57a2472871508819f3ef v7.4.1603
Sat, 19 Mar 2016 16:30:05 +0100 Christian Brabandt Added tag v7.4.1602 for changeset d98fbc8dca8e4640ef179c748fc7b8ecda64e04b
Sat, 19 Mar 2016 16:30:04 +0100 Christian Brabandt commit https://github.com/vim/vim/commit/cff572abb922d49455b01484e99b98c371fa4560 v7.4.1602
Sat, 19 Mar 2016 16:15:05 +0100 Christian Brabandt Added tag v7.4.1601 for changeset 58e749232bd741b4c54748d090e71935796a0a41
Sat, 19 Mar 2016 16:15:04 +0100 Christian Brabandt commit https://github.com/vim/vim/commit/818c9e7edfce339eff7cb357f2ec29a72afd1977 v7.4.1601
Sat, 19 Mar 2016 15:30:05 +0100 Christian Brabandt Added tag v7.4.1600 for changeset 6b9c960d68b3707b9422e2d961f3a07b23d5ad8a
Sat, 19 Mar 2016 15:30:05 +0100 Christian Brabandt commit https://github.com/vim/vim/commit/062cc1857d1c990287384409332b2b050bc9c82e v7.4.1600
Sat, 19 Mar 2016 15:30:05 +0100 Christian Brabandt Added tag v7.4.1599 for changeset 5c9603b1084d1b0f0349ac4089c0621d1abe286e
Sat, 19 Mar 2016 15:30:04 +0100 Christian Brabandt commit https://github.com/vim/vim/commit/8a82c7fa5ec55b59782f7a7846d6152ccf3a22c7 v7.4.1599
Sat, 19 Mar 2016 15:00:06 +0100 Christian Brabandt Added tag v7.4.1598 for changeset eab968bf3ce7ebb5a8e9ba9aaa76e696c9ab392f
Sat, 19 Mar 2016 15:00:05 +0100 Christian Brabandt commit https://github.com/vim/vim/commit/6d8d849f5ac8a3a228c62fd29e8f40ae1b8381fc v7.4.1598
Sat, 19 Mar 2016 14:30:06 +0100 Christian Brabandt Added tag v7.4.1597 for changeset 99aed8c33bbf5b3da8deb8e349debe54870725ee
Sat, 19 Mar 2016 14:30:06 +0100 Christian Brabandt commit https://github.com/vim/vim/commit/9f6154f26ef17b0a7efd2fcdd79cabfe510f28b4 v7.4.1597
Sat, 19 Mar 2016 14:30:05 +0100 Christian Brabandt Added tag v7.4.1596 for changeset 3dacf96b4020b91b4176a82c6fa45493bf7121cd
Sat, 19 Mar 2016 14:30:05 +0100 Christian Brabandt commit https://github.com/vim/vim/commit/ba8cd122ef60a7c71a7723be0d635f0c2d4556ab v7.4.1596
Sat, 19 Mar 2016 14:15:06 +0100 Christian Brabandt Added tag v7.4.1595 for changeset f12689430f4bbbc02da125b378d3948b099c5fba
Sat, 19 Mar 2016 14:15:05 +0100 Christian Brabandt commit https://github.com/vim/vim/commit/c0a1d7f3ad4d41b64c6c881bb8ad7c201f8439a3 v7.4.1595
Sat, 19 Mar 2016 14:15:05 +0100 Christian Brabandt Added tag v7.4.1594 for changeset 40bb2619f5e295270a82c442de99db3c8096a5b0
Sat, 19 Mar 2016 14:15:05 +0100 Christian Brabandt commit https://github.com/vim/vim/commit/943bb2b8eb80266a5de143feeab4c842c4b68c61 v7.4.1594
Sat, 19 Mar 2016 14:00:05 +0100 Christian Brabandt Added tag v7.4.1593 for changeset d762390fb27b9e2b17ae528817115dc6fafb49a2
Sat, 19 Mar 2016 14:00:04 +0100 Christian Brabandt commit https://github.com/vim/vim/commit/a889cf4642a89537e3eeecf6d30326bf6aa4776f v7.4.1593
Sat, 19 Mar 2016 13:45:05 +0100 Christian Brabandt Added tag v7.4.1592 for changeset 536b9b88d1ca372110ff50edc974add480aeb88c
Sat, 19 Mar 2016 13:45:04 +0100 Christian Brabandt commit https://github.com/vim/vim/commit/0899d698030ec076eb26352cda1ea334ab0819d9 v7.4.1592
Fri, 18 Mar 2016 21:15:04 +0100 Christian Brabandt Added tag v7.4.1591 for changeset bfa74b84c41c80982f76c5c77ee3d1cf0acf5da7
Fri, 18 Mar 2016 21:15:04 +0100 Christian Brabandt commit https://github.com/vim/vim/commit/5584df65a0ca2315d1eebc13c54a448bee4d0758 v7.4.1591
Fri, 18 Mar 2016 19:45:05 +0100 Christian Brabandt Added tag v7.4.1590 for changeset 46306a98407c48f1a228ad1d4af4a09f06d6bde2
Fri, 18 Mar 2016 19:45:04 +0100 Christian Brabandt commit https://github.com/vim/vim/commit/3f242a844e83a5a04943869f6e3bcbf8650dc465 v7.4.1590
Thu, 17 Mar 2016 23:15:05 +0100 Christian Brabandt Added tag v7.4.1589 for changeset ddb04cbe1e0c6c333328dce5fa538e88b01d0d80
Thu, 17 Mar 2016 23:15:05 +0100 Christian Brabandt commit https://github.com/vim/vim/commit/9e63f61cb01c70fd71652f54b2d01ee27b2a3534 v7.4.1589
Thu, 17 Mar 2016 22:15:05 +0100 Christian Brabandt Added tag v7.4.1588 for changeset 51de88bf954d6bca562c5bf7bd4d0b19d469b6ee
Thu, 17 Mar 2016 22:15:04 +0100 Christian Brabandt commit https://github.com/vim/vim/commit/1ff2b64b11e7d263c6853745d5e594bd8f94b91e v7.4.1588
Thu, 17 Mar 2016 22:00:05 +0100 Christian Brabandt Added tag v7.4.1587 for changeset 887b378f29d11fcb25a916ff8ea3177c1b45eef3
Thu, 17 Mar 2016 22:00:04 +0100 Christian Brabandt commit https://github.com/vim/vim/commit/1c8b4edb9b6cd5248925f3f06ec82486be9fb4ea v7.4.1587